โรงเรียนเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

วันที่โพสต์: 18 ม.ค. 2014, 2:03:04

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายวิโรจน์ ทองงาม และคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง..