รางวัลผู้ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่โพสต์: 18 ม.ค. 2014, 9:48:55

นายวิโรจน์ ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..โดย รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยภูมิ..เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ..