รับสมัครคนงานถางหญ้าต้นยูคา

วันที่โพสต์: 17 พ.ค. 2012, 6:15:20

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า เิปิดรับสมัครคนงานถางหญ้าต้นยูคา โดยการจ้างเหมา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยหว้า