ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่โพสต์: 29 มิ.ย. 2014, 14:04:23

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ..นายวิโรจน์ ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 26 มิถุนายน 2557 ...