ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ — 26 ส.ค. 2014, 9:45:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ — 22 ส.ค. 2014, 2:29:10

รับสมัครพนักงานราชการ (ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) — 29 ก.ค. 2014, 14:58:07

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง — 29 มิ.ย. 2014, 14:04:23

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ.ขอนแก่น — 16 มิ.ย. 2014, 11:27:28

Open house 2014 — 25 เม.ย. 2014, 5:42:34

งานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าชาวห้วยหว้า — 9 เม.ย. 2014, 3:04:13

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน — 9 เม.ย. 2014, 2:39:44

รางวัลผู้ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง — 18 ม.ค. 2014, 9:48:55

โรงเรียนเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... — 18 ม.ค. 2014, 2:03:04

รับสมัครคนงานถางหญ้าต้นยูคา — 17 พ.ค. 2012, 6:15:20

รับสมัครแม่ครัวประกอบอาหารกลางวันนักเรียน — 17 พ.ค. 2012, 6:09:57

ข่าวสาร — 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11