ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 โทรศัพท์ 081-9552211

(@..KruJakraphan...)