สถานศึกษาพอเพียง

วันที่โพสต์: 29 มิ.ย. 2014, 14:14:06

นายวิโรจน์ ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ..คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษ ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน..ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง...