โรงเรียนเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

โพสต์17 ม.ค. 2557 18:03โดยporntippa deebansok
โรงเรียนบ้านห้วยหว้า ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำโดย ท่านผู้อำนวยการ นายวิโรจน์  ทองงาม และคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง..
Comments