รางวัลผู้ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์18 ม.ค. 2557 01:48โดยporntippa deebansok

นายวิโรจน์  ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..โดย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ..เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ..


Comments