สถานศึกษาพอเพียง

โพสต์29 มิ.ย. 2557 07:14โดยจักรพันธ์ ศิลาพันธ์
นายวิโรจน์  ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ..คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษ ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน..ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง...
Comments